måndag 13 juli 2009

fixa problemen 2050 = Strunta I miljön ?

Den tid då vi kunde strunta I miljöproblematiken är sedan länge förbi. Den här artikeln tänker vi presentera en insats som gör det osynliga synligt. Kryptiskt? Följmed här!

Från och med 1 April hände det många intressanta saker inom svensk lagstiftning. En av dessa lagar var ekodesgin direktivet som skapar krav på producenter och importörer av elmatriel. Det mest kända är avfasningen av glödlampor, men det gäller även hur mycket en Digital-tv mottagare får dra, och man går även så långt hur mycket den får dra när man stängt av den bara med fjärrkontrollen. Sk Standby mode. Ekodesign direktivet är alltså ett ramdirektiv, som gör det möjligt för energimyndigheten att ställa krav. Man har löst det hela med vad man kallar “kom grupper” dvs branchen har olika representanter som företräder bolagen inom elmatriel (försäljning och produktion) Det här är bara en av flera direktiv där man stramat åt hur man får tillverka en produkt (RoHS) fick bort ? kvicksliver kadmium bly flamskyddsmedlen pBB och pBdE. Orsaken är att den snabba tekniska utveckling för elektronik byts ut innan produkterna är uttjänta. Det leder till mängder av miljöfarligt avfall som kan belasta miljön.

EU direktiven rullas ut.

Problematiken är att i många fall finns där en eftersläpning i teknisk utveckling vad som är intressant i ekonomiskt hänseende, och vad som marknaden är intresserad av. Som alltid – kan allt beskrivas på olika fördelaktiga sätt. Dvs marknaden belysas med olika problem för att antingen vara medgörlig för en säljprocess, ELLER INTE sälj-process. Enkelt - handlar det om problem som måste lösas. Men saken är att mekanismen bakom marknaden Inte är så medgörlig för riktiga lösningar. Några exempel:

-Nån kommer på en produkt som förstör någons revir. (förlust) – sätt en sådan på din tanke så blir det från denna marknad ”håll klaffen” Ett tydligt exempel: Fildelning; då blir det åter förlust; för marknaden (och lagar och regler) men samtidigt en intellektuell tillgång.... för alla... och sedan påstod någon att denna intellektuella tillgång var mer värd än marknaden. Så - Men ingen ekonomisk vinning? Då blev reaktionen lag och polis..

Så effekteon? Jag tror ärligt att slaget mer handlar om en häftig aha upplevelse där miljöfrågor och den fria tankens makt är temat för allt sammans! Dvs hur vi har tryckt problemen framför oss. istället för att lösa problemet en gång för alla. dvs det kommer nya grejor och teknik som öppnar för en helt annan samhällsstruktur.Det är så att det monetära systemet inte längre behövs eller blir så ifrågasatt och till och med kanske onödigt.

Min vän – sa nåt klokt för 3 minuter sen. Du kan inte lösa saker med våld. Du måste lösa det med resonans.. Underfundigt – Hav det med i minnet för tiden framför. För det kommer visa sig att resonans är just vad allt handlar om inom denna nya tekniköverföring.
-Dvs Klassiska problem måste skakas om harmoniskt :-)

Vi har mer än bråttom att rå på flera frågor; samhällssystemet med behov av smarta lösningar inom transport och energi – i drömmen om ett”Science fiction” samhälle där vetenskap och tekniska lösningar utan ekonomiska hinder, kommer till mänskligheten till godo fort som attan! -Med miljön prioriterad framför alla andra frågor! Man kan tänka finanskrashen som en fatal beskrivning på hur mycket pengar som kunde rädda mänskligheten. Det gick fort när finansmarknaden hotades. Lite mer långsammare när miljön diskuterades. Varför?

SET (stockholmsföreningen för ekologisk teknik)

Stockholmsföreningen för ekologisk teknik är en initiativtagare somhuvudsakligen idag har en rad små projekt. Det gäller framför allt i dagsläget direkt kunskapsspridning av ekologiska produkter och tjänster. Och där vi är väldigt intresserade av nya energikällor som innefattar till dagens datum högeffektiva värmepumpar och Vätgasdrivna fordon – och vad man kallar för magnetmotorer. Behovet av att se all denna nya teknologi med en enda huvudman är centralt! Flera måste in!

För vi vet vad som hänt tidigare där man försökt pressa ner människor med sanslöst brillianta ideer. Där finns sedan 1902 uppfinningar som man inte tagit vara på vad gällande energiframställning och som Tesla & Tom Berden (Hans uppfinning på bild) - bland många flera utvecklat. Föreningen söker kapital tillsammans med the orionproject; för att resa till dessa olika aktörer och där igenom kanalisera kapital DIREKT till uppfinnare och tekniska institut, och där vi menar oberoende insatser borta från enskilda intressen av andra meningar. Hitills menar ledande aktörer att alla dessa fantastiska uppfinningar handlar om fusk och mätfel. Men jag är mänsklig nog och tänka lite mer vänligare ton och hoppas att någon där ute kan visa just detta faktum. -Det vore för sorgligt.

Jag menar med andra ord; att energimyndigheten är bra. Men de kan nå längre igenom en mer öppensinnad ideologi. Dessutom ligger många patent på hög som skulle få ett bättre liv om än de bara ligger i pappersform och faktiskt istället realiseras. Samtidigt som den sociala situationen för dessa människor inte är den bästa. Eftersom familjen måste försörjas – och i ett sånt klimat får entreprenören och den som har drömmar inte drömma och realisera sina drömmar. Annars sticker tjejen – för hon skall ha sin trygghet. Det är oaser av problem för oss och för egendel är självupplevt. -Jag tänker speciellt på en Man som hade en dröm och bygga en orgel, det var hans enda och första – hans barn såg honom inte. Hans fru desto mindre som inte hade någon förståelsen-- För att drömmar är det viktigaste som finns. Han kunde bara spela en enda psalm, och den skulle låta så vackert att änglarna grät. Han ville att den skulle ljuda över hela byn. Nåväl orgeln blev färdigbyggd – men hans familj drog där ifrån och han blev ensam. Så åter ett exempel på hur en god idé inte får kraft eftersom samhället inte värderar individens insats och där de egentligen borde få så ( här ) mycket hjälp.


Vi känner idag till en kristengrupp i USA som byggt många olika tekniska lösningar, specifikt inom området Magnetmotorer och vattenbehandlings system. Vår assistent plockar fram patentbeskrivningar som det bara är sorgligt att läsa. Behovet av tekniköverföring och framför allt realisering av detta är skriande! Samtidigt som fysiskt skydd för upphovsmän är mycket centralt. Samtidigt som vi politiskt måste gå ifrån den fosila ekonomin igår; även, om många säger att det inte går.

Aktör: Ekolivbo

Ekolivbo är ett initativ till att tillämpa ekologisk teknik. Där finns många redan existerande lösningar. Men att där trotts allt måste finnas en marknad och en marknadsföringskanal. Ekolivbo projektet syftar till bland många andra: att skapa marknaden, en fullständig helomvändning igenom ansvar!
-Ekolivbo vill supporta sådana insatser som gör det möjligt att bygga relationer med organisationer som SET som försörjer dem och omvärlden med teknisk utveckling.

Ekolivbo har som avsikt att bygga 30 till 40 hus I miljövänliga byggmatrial; I ett atraktivt bostadsområde kring göteborgsnärtrakten, och där driften skall ske med sol / vind och jordenergi, Visionen är att komma naturens sätt att fungera så nära som möjligt igenom insatser från SET. De vill använda sig av den kinesiska desginfilosofin Fengshui -Den är baserad på en 3500+ år gammal desginfilosofi från kina. För många är det kanske frånvarande att tala om energi som en psykologisk argument för negativ eller posetivt bemötande och hur man mår som människor. Denna designfilosofi vill oss väl, så det gäller att öppensinnat ta till sig vad som vill gott. Från en Feng shui Site beskrivs denna filosofi utgå ifrån val av färger och vad det ger för rymd.

Den fortsätter på sitt eget språk på engelska : “
When you first start looking around spaces in your home you will either not be in a position to decide what changes to make, or you might find many areas you wish to change; especially if you live in a larger house. But when you let Feng Shui in the home design it only tells you where to start. It also tells you the significance of doing so. Bringing Feng Shui design in the home design is not just about making physical changes, it is about giving significance to each and every object in your home so that it has positive effect (or positive Chi as it is called in Feng Shui) on a particular space, your home and off course your life.

A Feng Shui house is a house where all the objects are in perfect harmony to each other whether we talk about the Feng Shui elements contained in them or the particular colors that have been used to enhance the space. The Feng Shui is about balancing energies, of animate with inanimate and that of the soul with that of the universe, so that you get the positive energies of the universe flowing through the entire spaces in your house.

Believe it or not, every single household or decorative object in your home is just as imbued with life energy as the natural wonders beyond your front door and it has a scientific basis for it. “
http://www.thespiritualfengshui.com/feng-shui-in-home.php

Rätten till miljölyx billigt!

Det kan även också ställas en fråga hurvida – det skulle kunna finnas ett intresse där man utgår ifrån en klassisk hyresrätt? Och därigenom göra det möjligt för människor som tidigare inte haft möjlighet att ha hus nu kan få det. Förnärvarande sker planering att bilda en bostadsrättsförening. Det är meningen att olika sociala tjänster som äldre boende och handikappsboende och aktiviteter skall kopplas till husens funktion. Exempelvis kooperativt dagis, tillgång till vegitarisk mat. Bilpol, ELSspa; örtagård och ekologiskordling - mm.

Att utnyttja ekodirektivet till en samarbetsplan gör att Ekolivbo kan göra sig till ett mycket starkt varumärke. Visionen är även att minska byggkostnaderna med 20 %.

Självklart är; att ekolivbo vill höja medvetenhet om hälsa och miljö inom samhället och ge branschen en högre medvetande nivå runt området just hälsa/miljö – och där Ekolivbo även vill se till att kunskapsspridning via SET - går över till den övriga branschen.

Målsättningen med detta framtidsboende att det skall bli mer lönsamt än konventionellt boende, med stora miljö och hälsovinster. Rätt gjort så rasar det fosila förbruknings systemet, Framför allt ämnar vi bevisa att vinsterna blir väldigt stora på det individuella planet men ännu större i ett samhällsekonomiskt perspektiv rent av historiskt! Lite provokativt tänker vi printa ut i de nna tidning ett exempel på en fil som snurrat runt i fildelningsnätverken via dataprogrammet Emule. Om du vill bygga den, vill vi upplysa om en sak – Använd alltid gummihandskar. Vi pratar om
energi som transformeras från omgivningen och att det inte är något som går att slå av.Jag skriver det här i ren protest till ipred och fildelningslagen. Det finns inget sätt i världen att lösa miljöfrågan annat än att där finns fri tillgång till information – utanför den akademiska världen. Om vi sätter ett gäng människor som gör det otryggt att använda internet får vi oavkortat en polistat där allt kan hända. Det får inte vara förbjudet att vara nyfiken! Dvs vi måste rädda miljön på vilkor tyvärr verkar utifrån att vi måste slita brödet från munnen på folk som innehar de gamla strukturerna. Det är det de alltid varit rädda för!

Inga kommentarer: