onsdag 21 oktober 2009

Mobil Operatörena och konkurensen

Varje gång du tecknar mobiltelefon abonemang så slinker ett så kallat bindningsavtal med.. Det innebär att - du inte får byta opratör på ett år eller fler. Du kan skaffa dig ett kontantkort och det är öppet och fritt att Byta då men om du går in för ett abonemang då kan du helt plötsligt byta som det behagar?! Jag undrar helt enkelt vad konkuresnverket tänker om det här?

Om det heter att vi skall ha en öppen och fri konkurens då borde ju det innebära att dessa operatörer får tåla att folk lessnar? Av ekonomiska skäl eller på annat sätt när arbetlöshet knackar på dörren. Du kan bli "pantsant" bara för att räkningarna växer som en mur. Och egentligen kan vi väl fråga oss.. är det här ett humant system?

torsdag 30 juli 2009

att få barn som en biverkning av dåligt fungerande preventivmedel

När jag här om dagen får se en kvinna på 19 år som fått ett litet gossebarn bara därför att en P stav inte funkat; och istället varit en övningsstav som aldrig skall vara i närheten människor. Så har följande hänt. Hon fick en bivärkning, ett underbart barn som annars inte skulle kommit till världen OM den hade funkat, sämre vilkor mot sin plånbok - och andra sidan ett system som inte egentligen kunde tillåta att det hände pgr av et ekonomiska fosila systemet; hon _ blev dömd fattig. Tack vare att det var oplanerat fick inte gå sin utbildning och samhällssystemet sätter LIVET i vårt fall Södertälje kommun på MINUS 100 miljjoner. Att södertälje inte har råd. Nånstans i denna väv av beslut och ordning vill jag
istället anklaga och få mänskligheten att tänka att EKONOMISKA SYSTEMET är upphov till mord!, för att underbara barn och en och annan invandrare inte får plats på fel tid.Dvs inget blir rättvist hur vi än försöker göra saker ! Alltså gör om och bättre! www.theorionproject.org

måndag 13 juli 2009

fixa problemen 2050 = Strunta I miljön ?

Den tid då vi kunde strunta I miljöproblematiken är sedan länge förbi. Den här artikeln tänker vi presentera en insats som gör det osynliga synligt. Kryptiskt? Följmed här!

Från och med 1 April hände det många intressanta saker inom svensk lagstiftning. En av dessa lagar var ekodesgin direktivet som skapar krav på producenter och importörer av elmatriel. Det mest kända är avfasningen av glödlampor, men det gäller även hur mycket en Digital-tv mottagare får dra, och man går även så långt hur mycket den får dra när man stängt av den bara med fjärrkontrollen. Sk Standby mode. Ekodesign direktivet är alltså ett ramdirektiv, som gör det möjligt för energimyndigheten att ställa krav. Man har löst det hela med vad man kallar “kom grupper” dvs branchen har olika representanter som företräder bolagen inom elmatriel (försäljning och produktion) Det här är bara en av flera direktiv där man stramat åt hur man får tillverka en produkt (RoHS) fick bort ? kvicksliver kadmium bly flamskyddsmedlen pBB och pBdE. Orsaken är att den snabba tekniska utveckling för elektronik byts ut innan produkterna är uttjänta. Det leder till mängder av miljöfarligt avfall som kan belasta miljön.

EU direktiven rullas ut.

Problematiken är att i många fall finns där en eftersläpning i teknisk utveckling vad som är intressant i ekonomiskt hänseende, och vad som marknaden är intresserad av. Som alltid – kan allt beskrivas på olika fördelaktiga sätt. Dvs marknaden belysas med olika problem för att antingen vara medgörlig för en säljprocess, ELLER INTE sälj-process. Enkelt - handlar det om problem som måste lösas. Men saken är att mekanismen bakom marknaden Inte är så medgörlig för riktiga lösningar. Några exempel:

-Nån kommer på en produkt som förstör någons revir. (förlust) – sätt en sådan på din tanke så blir det från denna marknad ”håll klaffen” Ett tydligt exempel: Fildelning; då blir det åter förlust; för marknaden (och lagar och regler) men samtidigt en intellektuell tillgång.... för alla... och sedan påstod någon att denna intellektuella tillgång var mer värd än marknaden. Så - Men ingen ekonomisk vinning? Då blev reaktionen lag och polis..

Så effekteon? Jag tror ärligt att slaget mer handlar om en häftig aha upplevelse där miljöfrågor och den fria tankens makt är temat för allt sammans! Dvs hur vi har tryckt problemen framför oss. istället för att lösa problemet en gång för alla. dvs det kommer nya grejor och teknik som öppnar för en helt annan samhällsstruktur.Det är så att det monetära systemet inte längre behövs eller blir så ifrågasatt och till och med kanske onödigt.

Min vän – sa nåt klokt för 3 minuter sen. Du kan inte lösa saker med våld. Du måste lösa det med resonans.. Underfundigt – Hav det med i minnet för tiden framför. För det kommer visa sig att resonans är just vad allt handlar om inom denna nya tekniköverföring.
-Dvs Klassiska problem måste skakas om harmoniskt :-)

Vi har mer än bråttom att rå på flera frågor; samhällssystemet med behov av smarta lösningar inom transport och energi – i drömmen om ett”Science fiction” samhälle där vetenskap och tekniska lösningar utan ekonomiska hinder, kommer till mänskligheten till godo fort som attan! -Med miljön prioriterad framför alla andra frågor! Man kan tänka finanskrashen som en fatal beskrivning på hur mycket pengar som kunde rädda mänskligheten. Det gick fort när finansmarknaden hotades. Lite mer långsammare när miljön diskuterades. Varför?

SET (stockholmsföreningen för ekologisk teknik)

Stockholmsföreningen för ekologisk teknik är en initiativtagare somhuvudsakligen idag har en rad små projekt. Det gäller framför allt i dagsläget direkt kunskapsspridning av ekologiska produkter och tjänster. Och där vi är väldigt intresserade av nya energikällor som innefattar till dagens datum högeffektiva värmepumpar och Vätgasdrivna fordon – och vad man kallar för magnetmotorer. Behovet av att se all denna nya teknologi med en enda huvudman är centralt! Flera måste in!

För vi vet vad som hänt tidigare där man försökt pressa ner människor med sanslöst brillianta ideer. Där finns sedan 1902 uppfinningar som man inte tagit vara på vad gällande energiframställning och som Tesla & Tom Berden (Hans uppfinning på bild) - bland många flera utvecklat. Föreningen söker kapital tillsammans med the orionproject; för att resa till dessa olika aktörer och där igenom kanalisera kapital DIREKT till uppfinnare och tekniska institut, och där vi menar oberoende insatser borta från enskilda intressen av andra meningar. Hitills menar ledande aktörer att alla dessa fantastiska uppfinningar handlar om fusk och mätfel. Men jag är mänsklig nog och tänka lite mer vänligare ton och hoppas att någon där ute kan visa just detta faktum. -Det vore för sorgligt.

Jag menar med andra ord; att energimyndigheten är bra. Men de kan nå längre igenom en mer öppensinnad ideologi. Dessutom ligger många patent på hög som skulle få ett bättre liv om än de bara ligger i pappersform och faktiskt istället realiseras. Samtidigt som den sociala situationen för dessa människor inte är den bästa. Eftersom familjen måste försörjas – och i ett sånt klimat får entreprenören och den som har drömmar inte drömma och realisera sina drömmar. Annars sticker tjejen – för hon skall ha sin trygghet. Det är oaser av problem för oss och för egendel är självupplevt. -Jag tänker speciellt på en Man som hade en dröm och bygga en orgel, det var hans enda och första – hans barn såg honom inte. Hans fru desto mindre som inte hade någon förståelsen-- För att drömmar är det viktigaste som finns. Han kunde bara spela en enda psalm, och den skulle låta så vackert att änglarna grät. Han ville att den skulle ljuda över hela byn. Nåväl orgeln blev färdigbyggd – men hans familj drog där ifrån och han blev ensam. Så åter ett exempel på hur en god idé inte får kraft eftersom samhället inte värderar individens insats och där de egentligen borde få så ( här ) mycket hjälp.


Vi känner idag till en kristengrupp i USA som byggt många olika tekniska lösningar, specifikt inom området Magnetmotorer och vattenbehandlings system. Vår assistent plockar fram patentbeskrivningar som det bara är sorgligt att läsa. Behovet av tekniköverföring och framför allt realisering av detta är skriande! Samtidigt som fysiskt skydd för upphovsmän är mycket centralt. Samtidigt som vi politiskt måste gå ifrån den fosila ekonomin igår; även, om många säger att det inte går.

Aktör: Ekolivbo

Ekolivbo är ett initativ till att tillämpa ekologisk teknik. Där finns många redan existerande lösningar. Men att där trotts allt måste finnas en marknad och en marknadsföringskanal. Ekolivbo projektet syftar till bland många andra: att skapa marknaden, en fullständig helomvändning igenom ansvar!
-Ekolivbo vill supporta sådana insatser som gör det möjligt att bygga relationer med organisationer som SET som försörjer dem och omvärlden med teknisk utveckling.

Ekolivbo har som avsikt att bygga 30 till 40 hus I miljövänliga byggmatrial; I ett atraktivt bostadsområde kring göteborgsnärtrakten, och där driften skall ske med sol / vind och jordenergi, Visionen är att komma naturens sätt att fungera så nära som möjligt igenom insatser från SET. De vill använda sig av den kinesiska desginfilosofin Fengshui -Den är baserad på en 3500+ år gammal desginfilosofi från kina. För många är det kanske frånvarande att tala om energi som en psykologisk argument för negativ eller posetivt bemötande och hur man mår som människor. Denna designfilosofi vill oss väl, så det gäller att öppensinnat ta till sig vad som vill gott. Från en Feng shui Site beskrivs denna filosofi utgå ifrån val av färger och vad det ger för rymd.

Den fortsätter på sitt eget språk på engelska : “
When you first start looking around spaces in your home you will either not be in a position to decide what changes to make, or you might find many areas you wish to change; especially if you live in a larger house. But when you let Feng Shui in the home design it only tells you where to start. It also tells you the significance of doing so. Bringing Feng Shui design in the home design is not just about making physical changes, it is about giving significance to each and every object in your home so that it has positive effect (or positive Chi as it is called in Feng Shui) on a particular space, your home and off course your life.

A Feng Shui house is a house where all the objects are in perfect harmony to each other whether we talk about the Feng Shui elements contained in them or the particular colors that have been used to enhance the space. The Feng Shui is about balancing energies, of animate with inanimate and that of the soul with that of the universe, so that you get the positive energies of the universe flowing through the entire spaces in your house.

Believe it or not, every single household or decorative object in your home is just as imbued with life energy as the natural wonders beyond your front door and it has a scientific basis for it. “
http://www.thespiritualfengshui.com/feng-shui-in-home.php

Rätten till miljölyx billigt!

Det kan även också ställas en fråga hurvida – det skulle kunna finnas ett intresse där man utgår ifrån en klassisk hyresrätt? Och därigenom göra det möjligt för människor som tidigare inte haft möjlighet att ha hus nu kan få det. Förnärvarande sker planering att bilda en bostadsrättsförening. Det är meningen att olika sociala tjänster som äldre boende och handikappsboende och aktiviteter skall kopplas till husens funktion. Exempelvis kooperativt dagis, tillgång till vegitarisk mat. Bilpol, ELSspa; örtagård och ekologiskordling - mm.

Att utnyttja ekodirektivet till en samarbetsplan gör att Ekolivbo kan göra sig till ett mycket starkt varumärke. Visionen är även att minska byggkostnaderna med 20 %.

Självklart är; att ekolivbo vill höja medvetenhet om hälsa och miljö inom samhället och ge branschen en högre medvetande nivå runt området just hälsa/miljö – och där Ekolivbo även vill se till att kunskapsspridning via SET - går över till den övriga branschen.

Målsättningen med detta framtidsboende att det skall bli mer lönsamt än konventionellt boende, med stora miljö och hälsovinster. Rätt gjort så rasar det fosila förbruknings systemet, Framför allt ämnar vi bevisa att vinsterna blir väldigt stora på det individuella planet men ännu större i ett samhällsekonomiskt perspektiv rent av historiskt! Lite provokativt tänker vi printa ut i de nna tidning ett exempel på en fil som snurrat runt i fildelningsnätverken via dataprogrammet Emule. Om du vill bygga den, vill vi upplysa om en sak – Använd alltid gummihandskar. Vi pratar om
energi som transformeras från omgivningen och att det inte är något som går att slå av.Jag skriver det här i ren protest till ipred och fildelningslagen. Det finns inget sätt i världen att lösa miljöfrågan annat än att där finns fri tillgång till information – utanför den akademiska världen. Om vi sätter ett gäng människor som gör det otryggt att använda internet får vi oavkortat en polistat där allt kan hända. Det får inte vara förbjudet att vara nyfiken! Dvs vi måste rädda miljön på vilkor tyvärr verkar utifrån att vi måste slita brödet från munnen på folk som innehar de gamla strukturerna. Det är det de alltid varit rädda för!

måndag 18 maj 2009

Det är inte bonusarnas fel

Jag har länge hört hur olika människor klagar över bonusar. Fine with me - det är inte okey om jag som VD kanske vill ha lite mer och åka lite flottare till jobbet. Hade det bara vara för det kunde man kunnat ta Cyckeln. Men vänta här. Vad har dessa VDar för fritids intressen.. ? Båtar snygga kläder? Hade det bara varit för det så kunde jag lika gärna gå till myrorna ja de där som säljer begagnade kläder. Gärna några bra skor också. Så det är inte undra på att det blir folkstorm när någon på en månad lyfter 360 tusen kronor - bara så där. Självfallet sa någon inget om man vann 380 tusen på totto - Då var det ju mer ärligt förtjänta pengar - Men hade det bara varit för det - hade någon blivit olycklig för så mycket pengar blir man ju bara olycklig av. Nä - hade det bara varit för det - så kunde man ju lika gärna leka att man var en myra i skiten -- Mycket bätte och så är man lika mycket lyckligt fattigare för det. jo jag menar hål i skona och så.. Pytsan 8.000 i månaden för en fattigpensionär - vad ger man för det? Ingenting.. Du är ingenting. VDar är bara människor har de verkligen ärligt förtjänat en VD post efter 40 års hårt slit inom företaget det alltid varit trogna? - Då hade de varit värda vart enda krona? För då är de vinnare? eller? Näh - gubbarna på golvet bör kanske fundera varför han den där kostymnissen egentligen borde ha sådana fina kläder på sig, typ slips.. Varför dög det inte med en svettig T-Shirt. Några slitna dojor utan vinstmaximering och ful-sälj kampanj.. Men kanske är det så att Dessa VDar hade en hemlig dröm. Köra ett helt kompani ungar till badet och verkligen vara frikostig i samhället, hjälpa dålda genier och leka hederlig ekonomisk Superma - nej fel Bond. Med full rätt att vara generös.. Då tycker jag verkligen att skatteverket kunde ha ett litet varmt hjärta. Eller hur svensson?

onsdag 4 februari 2009

Noll Rusning i ekonomin

Inom den elektriska världen kan det hända att man får mycket ström; så att när man kopplar en annan apparat som inte drar lika mycket ström; och kopplingen inte är rätt; så kan man se att tillbehöret eller den andra apparaten inte "ser" detta jordplan som sitt eget: att jordplanet sviktar för mycket åt den maskin som drar för mycket.


På samma sätt gäller det vår nuvarande ekonomi. Min magkänsla är att det kommer gå riktigt dåligt. De öser in en massa miljarder i gamla strukturer. Även här börjar man låna ut och där staten blir skuldsatt. Så använder sig själv som bank mot trasiga företag. Och trasig blir staten som i sin tur får problem. Man kan ju inte axelerera om det inte finns bränsle att axelerera med. Och om vi skulle trycka pengar för ett enda gott syfte; så borde det vara ett fullständigt annat.

Så jag vill hävda att vi befinner oss i en noll rusning. de lånar ut "microlån" som de förväntar sig att de skall betala tillbaka. Men vad om hur, det inte går - vilka skador tror ni detta kommer att leda till? Det är ju inte en låne karusell vi behöver. Kan det vara så att vi måste ändra på något fundamentalt? vad vet jag - men jag ser helt enkelt att när USA och andra länder pumpar ut som den här genom dumma beslut; skulle man exempelvis få fart på industrin så skulle man istället sätta ett mål. Ett bättre än det man redan har. Man bör då istället gössla massa miljarder i rymdindustrin, och på infrastruktur. (Rymdhiss?) Det i sig kommer leda till snabbare datorer; bättre rymdteleskop, bättre stekpannor, bättre solpaneler, bättre energisystem. Ett rymdskepp som liknar Startreks egna.. Vi hade säkert fått nya jobb.. som hade hetat annat om 70 år. Och kanske min drömbil - en flygande bil som kör med antigravitation. Precis som i Serien V. Eller varför inte satsa några triliarder bättre på skolan, gör så att eleverna kan se kunskap på ett bättre sätt. Gör dem nyfikna - eller helt enkelt gör tvärt om. Men inte för mycket. Hjälp föreningar som har ett syfte att skapa bättre levnadsförutsättningar.

Så lås in några drömmare på ett snyggt hotell under ett halvår - gör en inspirerande tställning; och se till att det finns 5-6 stater som kan betala för kalaset. DÅ får vi jobb..

söndag 11 januari 2009

Om arbetslöshet och tappa identitet och ericsson

Just nu sänds en mycket tänkvärd radiodokumentär, det här om att söka och hitta arbete efter en katastrof på ericsson. Jag finner efter 10 minuter in i dokumentären; hur det här att söka jobb och hitta sin identitet; inte alltid är så enkel. Samtidigt så befinner sig de som bor i arbetssvängen i denna identitet som just utgår ifrån vad andra vill att de skall göra med en; och inte vad de själva som individer vill och kan; och hur systemet - som finns runt i dem ställer sådana krav att inget annat är att förvänta sig.

Du är mao instängd och förträngd och du har det så jobbigt att hitta din väg ut - fel in; eller rättare sagt hitta en sån vilsen .. umm mening med livet och arbetslivet att det inte går att hitta en väg ut..

Efter ett tag inser jag att vi är mycket väl i en omöjlig labyrint - som mer eller mindre påminner om Matrix. Och ovanpå detta som det inte skulle räcka - Pressar Akassa och allsjöns pålagor - Så tant verkar igenom illska efter det 74fjärde arbetet som hon nu tvingas säga upp sig för att vara "kompatibel" med akassans regler.

Det som slår mig är att vad Moderaterna verkar vilja är att under täcket skapa entreprenörsskap och slåslönder själva modellen av arbete?`Är det så? Är det så att
de inte vill skriva det rakt ut - utan istället igenom en konspiratorisk nästan kakafonisk bild av humor och gapflab i anläggning av olika konstiga regler verka för att de individerna börjar tänka själva?

Ett slags avskaffande på grått papper där man istället för att tala ut sanningen; skapar en massa konstiga labyrinter som en sorts "komisk" annorning som, folk blir förbannade och ledsna över istället för att man direkt går på sak?

Att vara arbetslös innebär två vägar: antingen hanterar du din tid - men det är inte lätt när systemet pressar dig rakt upp som ett litet kryp rakt upp väggen; eller så skapar och orkar du trycka tillbaka och komma igen igenom att som jag bli uppfinnare.

Och då vill jag säga - Kära ericsson - Mimo håller på att ta död på er verksamhet - när ni har ett sådant ansvar över så många anställda - se till för fanken att ni i tid hänger med i teknikutvecklingen. Mimo innebär två saker. GLÖM OPERATÖRENA - skapa ett telefoni system som är strategiskt och som lever som en organism tillsammans med andra organismer. Gör ni det nu gör ni det rätt - gör ni det inte - ramlar förtroendet och tanter och farbröder som inte kan följa med och kan se rakt ut över tekniklanskapet - får problem - in.

Det andra gäller att skapa självförtoende - och det är inte igenom att smäcka en gummisnodd i ansiktet.. Stackars människor som söker och söker och söker o aj och ont och ut och in på olika arbetsplatser och inte hittar sin väg.

Jag brukar förstå två saker. Det här med pengar -- glöm dem - kärlek är viktigare; och skulle vi kunna skapa ett samhälle baserat på bara detta ämne - så hade mycket varit så vunnet.

Så skall då dessa konsulter in och rakt och plat ifrågasätta hur jag har för kunskaper - och jag tänker - hur vilka domäner och strategier jag har för att skapa arbete.. Jag tänker - att det går inte - vi är vid vägs ände i ett dumt system som har ihjäl objektet människa. om ni inte förstått det redan.
Film: