fredag 30 maj 2008

Internet och de andra åklagarna & advokaterna
Jag hade gärna velat visa en bild. Bilden vid sidanf öreställer en mycket viktig iaktagelse. Det är nedplåttrat -(Spara den vid sidan om) -Detta är insikten om rörelsen från en matrialistiskt funktions samhälle till den rörelse där mjukvaror blir lika livsviktiga som när du skall be och få låna en penna för annars kan du inte skriva din namnteckning. Denna insikt är så brutal att följdkonsekvensen för de åtal som exempelvis piratebay och allt som har med intellektuell egendom kommer in i ett annat ljus.

Heltplötsligt; kommer frågan in om hur nätverkandet och de verktyg och de sätt som samhället funkar med datorer - möjliggör scenarier som om man skall följa begrepp som mänskliga och humana system i disharmoni, att vi faktiskt är här för att älska och tycka om varandra. Försätts ur spel eftersom pengar i många fall Styr över huvudet på mänskligt liv. Du kan kort och gott säga att avlyssningslagar och all annan verksamhet är en som konsekvens som graverar hål på inegriteten i syfte att försvara denna sort av "oskick" till varje pris. Där allt helt plötsligt blir tillåtet att ladda ner gratis och där igenom; Igenom denna förflyttning från en sk fysiskt realitet hur varor och tjänster alltid varit fysiska - till den rena galenskapen där internet med dess öppna arkitektur desginad för krigsscenarier - blir ett minfält för entreprenörer och fest för åklagare. Insikten handlar om respekfull förflyttning mellan vad vi har i fickan till ett mellanting mellan hjärta och ficka. Helst mer hjärta.

Denna gamla värld innebär nu en frtontalkrock på motorväg med många lidanden. En lidelsefull avslutning på en epok som byggde på en helt annan struktur/sätt/boxad/livsföring fullt av lidande för de som just förstått broderskapets och nätverkens harmoniska betydelse bortom pengar.

Om man analyserar bilden kommer man fram till att vi är påväg förr eller senare med mycken blodspillan / koncentrationsläger för oliktänkande / att datortekniken i långa loppet kan ta två vägar. För de som hävdar att den nuvarande (korrupta) strukturen går i förlust och måste till varje pris prioriteras -till när någon laddar ner något och påstås förutsaka denna förlust till enär den som laddade ner, knappt hade till mat.

(OCH VÄRRE LÄR DET BLI)

samt i det andra att kunskap i de program som laddas ned är en nyckel till att vara värd någonting i den gamla världens arbetsmarknad.. Det är inte längre utbildning utan hur pass flink i fingrarna jag är på ett datorprogram som avgör om jag är nyttig för samhället eller inte. Och hur dessa program beroende på verksamhetens art även påverkar skeenden i samhället. Oviktiga för ett ekonomiskt samtal; men för ett samtal om mänsklighet - urviktig.

Den digitala verkligheten kan tyckas för många som en produkt; Men när vi förflyttar oss från denna produkt till något som kan beskrivas som ren poesi och tankekonst - och rent av till användbara ord - på ett välkänt språk. är denna digitala teknik inte längre en produkt utan ett språk. Där rätten att tala detta språk begränsas eftersom där finns vissa "kapitalistiska intressen" i detta språk att få använda en "dynamisk beskrivningsform" av en given funktionallitet.

Denna funktionallitet kan vidare utvecklas till rätten att kunna få skriva och tycka vad man vill -
pch det är inte så rationellt enkelt som de flesta föreställer sig - att egendom just så går att beskriva i en digital värld. Det kan kan skrivas som rätten till att få faktiskt tadel h botanisera och lära sig de program och verktyg, med hänsyn till mänskliga rättigheter som finns på marknaden av rent humana skäl.

Så avslutningsvis - skall jag be och få låna en penna.. (givetvis defingerar vi pennan som värsta systemet med de värsta programvarorna) föresten skall jag skriva ut min egna stol.

se själva:


http://www.fejmtv.se/videoklipp/ca31ac68a48ebeb6

Inga kommentarer: